Σάββατο, 29 Μαρτίου 2014

Η συμβολή του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου της Ζακύνθου
Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου της Ζακύνθου έχει συμβάλει ουσιαστικά στην πολιτισμική και κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη του νησιού, στα πλαίσια της ανάπτυξης δραστηριοτήτων και προγραμμάτων για τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος στους σημαντικότατους βιότοπους φωλεοποίησης της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta.

Τα πιο σημαντικά έργα του Φορέα είναι τα εξής:

Φύλαξη Παραλίας

Το Μουσείο
 Μουσείο
Φύλαξη-Ενημέρωση
Πλωτές εξέδρες
Περίπτερο Ενημέρωσης με αποθήκη


 
Το Θεματικό Εκθεσιακό Κέντρο της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta βρίσκεται στην περιοχή της Δάφνης που υπάγεται σε Περιοχή Προστασίας του Τοπίου Φ1, του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, στο δημοτικό διαμέρισμα Βασιλικού.
Ο διαμορφωμένος χώρος του θεματικού κέντρου, το εκθεσιακό και ενημερωτικό υλικό, η χρήση των πολυμέσων και τα αναμνηστικά αντικείμενα που δίνονται, αποτελούν για τον επισκέπτη αφορμή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με τη θαλάσσια χελώνα και τις παραλιες ωοτοκίας της στη Ζάκυνθο.
Ο ρόλος του δεν περιορίζεται μόνο στη μελέτη και προβολή της Caretta caretta, αλλά επεκτείνεται και στη γνωριμία με άλλα είδη προτεραιότητας και ενδημικά είδη χλωρίδας και πανίδας που συναντάμε στη Ζάκυνθο, που συνδέονται με την παράδοση και ιστορία του νησιού.
Η κατασκευή του Θεματικού Εκθεσιακού Κέντρου έχει χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης σε ποσοστό 80% το ανώτερο και το υπόλοιπο από εθνικούς πόρους.
 

Στο πλαίσιο των δράσεων του Φορέα Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. για την διαχείριση και προστασία της Προστατευόμενης Περιοχής συμπεριλαμβάνεται και το πρόγραμμα της φύλαξης - ενημέρωσης στην περιοχή του Πάρκου. Οι βασικοί στόχοι για τη φύλαξη - ενημέρωση είναι:
 
 1. Φύλαξη Παραλιών Ωοτοκίας
Στον Κόλπο του Λαγανά, υπάρχουν έξι (6) παραλίες ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta. Οι έξι αυτές παραλίες είναι: Μαραθονήσι, Ανατολικός Λαγανάς, Καλαμάκι, Σεκάνια, Δάφνη, Γέρακας. Κάθε καλοκαίρι χιλιάδες επισκέπτες χρησιμοποιούν τις παραλίες αυτές για αναψυχή, με αποτέλεσμα να ασκούν οικολογική πίεση στον βιότοπο αναπαραγωγής της Caretta caretta. Ο Φορέας Διαχείρισης του Πάρκου διασφαλίζει τη σωστή διαχείριση και προστασία του βιότοπου αυτού, ιδιαίτερα καθόλη τη διάρκεια της περιόδου ωοτοκίας των θαλασσίων χελωνών, δηλαδή από τα μέσα Μαΐου έως και τα μέσα Οκτωβρίου.
2. Φύλαξη Θαλάσσιας Περιοχής
Με τη χρήση των σκαφών του Φορέα Διαχείρισης, σε συνεργασία με το Λιμεναρχείο Ζακύνθου, επιτυγχάνεται η επιτήρηση και φύλαξη της θαλάσσιας περιοχής του Ε.Θ.Π.Ζ. καθώς και η ενημέρωση των επισκεπτών σε αυτή.
3. Φύλαξη Δασικών Εκτάσεων
Στον συνολικό σχεδιασμό για τη φύλαξη της περιοχής του ΕΘΠΖ περιλαμβάνεται και η πυρασφάλεια στην εν λόγω περιοχή. Για τον σκοπό αυτό ο Φορέας Διαχείρισης ΕΘΠΖ βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Ζακύνθου καθώς επίσης και με την Δασική Υπηρεσία Ζακύνθου. Τέλος, ο ΦΔ διασφάλισε την απόκτηση μικρού πυροσβεστικού οχήματος για την πυροπροστασία  του Πευκόδασους του Βασιλικού
4. Η λειτουργία των κέντρων ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης
Με τη λειτουργία κέντρων και περιπτέρων ενημέρωσης ο επισκέπτης ενημερώνεται για το πρόγραμμα φύλαξης – ενημέρωσης. Τα περίπτερα αυτή είναι καταλλήλως εξοπλισμένα με το απαραίτητο ενημερωτικό υλικό και εκπαιδευμένο προσωπικό για την ορθή πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των επισκεπτών.
 
Στο έργο αυτό του Φορέα περιλαμβάνεται η κατασκευή 3 ξεχωριστών πλωτών εξεδρών για εποχιακή χρήση για την πρόσδεση του επιτρεπόμενου αριθμού και μεγέθους σκαφών στο Μαραθονήσι και γενικότερα στον Κόλπο Λαγανά Ζακύνθου . Με τη χρήση των εξεδρών αυτών υπάρχει η δυνατότητα ελλιμενισμού περισσότερων σκαφών στο λιμάνι, εξασφαλίζοντας την ορθολογική διαχείριση των σκαφών εντός του κόλπου Λαγανά. Επίσης στο Μαραθονήσι, βρίσκεται στη Βορειο-Δυτική του πλευρά παραλία, η οποία αποτελεί και παραλία ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας. Αυτήν επισκέπτονται καθημερινά εκατοντάδες τουρίστες χρησιμοποιώντας ιδιωτικά ή ενοικιαζόμενα σκάφη, ενώ επαγγελματίες δραστηριοποιούνται στην περιοχή, αποβιβάζοντας και επιβιβάζοντας καθημερινά επισκέπτες. Με την προσωρινή πρόσδεση αυτών των σκαφών στις εξέδρες εξασφαλίζεται η καλύτερη διαχείριση των επισκεπτών της περιοχής, αλλά και η προστασία του περιβάλλοντος.
 
 
Στα πλαίσια των έργων του Φορέα είναι και η κατασκευή ενός περιπτέρου ενημέρωσης με αποθηκευτικό χώρο στο Δ.Δ. Βασιλικού του Δήμου Ζακυνθίων. Η κατασκευή αυτή που ξεκίνησε το............ , σε συμβατή με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική της Ζακύνθου θα συμβάλλει σημαντικά στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού.

Δεν υπάρχουν σχόλια :