Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014

Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας - Αρχιπέλαγος

Archipelagos New Logo Eng low

Στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας, Αρχιπέλαγος πλούσιο ενημερωτικό υλικό για τα  παράκτια οικοσυστήματα  για τις θεματικές κατηγορίες  Είδη, Δράσεις, Υλικό Ευαισθητοποίησης, Άρθρα, Απειλές

Δεν υπάρχουν σχόλια :