Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014

SOS για εννέα είδη θηλαστικών στις ελληνικές θάλασσες


            Θαλάσσια θυλαστικά της Ελλάδος-Οι κίνδυνοι που τα εξαφανίζουν

 Εννέα είδη θαλάσσιων θηλαστικών ζουν μόνιμα στις ελληνικές θάλασσες, αλλά ταυτόχρονα οι πληθυσμοί τους απειλούνται. Από αυτά τον μεγαλύτερο κίνδυνο διατρέχει η μεσογειακή φώκια. Σε όλη τη Μεσόγειο εκτιμάται ότι ζουν 550 με 600 μεσογειακές φώκιες, εκ των οποίων περισσότερες από τις μισές - περίπου 350 - στα ελληνικά νερά.
Ακολουθούν το κοινό δελφίνι, η φώκαινα, ο φυσητήρας, το ζωνοδέλφινο, το σταχτοδέλφινο, η πτεροφάλαινα και ο ζιφιός. Περιστασιακά στα ελληνικά πελάγη συναντώνται άλλα πέντε είδη θαλάσσιων θηλαστικών: η μεγάπτερη φάλαινα, η ψεύδορκα, η βόρεια ρυγχοφάλαινα, ο μεσοπλόδοντας και το στενόρυγχο δελφίνι. Τα σπάνια αυτά θαλάσσια θηλαστικά κινδυνεύουν κυρίως από έλλειψη τροφής, από εμπλοκές σε αλιευτικά εργαλεία, από πυροβολισμούς, αλλά ακόμη και από συγκρούσεις και ατυχήματα με πλοία. Κίνδυνο για την επιβίωση των σπάνιων θαλάσσιων θηλαστικών αποτελεί και η κατάποση στερεών υπολειμμάτων από την πετρελαϊκή ρύπανση, η αλλαγή των οικοσυστημάτων όπου ζουν και αναπαράγονται, αλλά και η κλιματική αλλαγή.
Τα στοιχεία αυτά αναφέρθηκαν χθες κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Life «Θάλασσα: Μάθε, Δράσε, Προστάτεψε/ Ενημερωτική, Συμμετοχική Εκστρατεία για τα Θαλάσσια Θηλαστικά της Ελλάδας». To πρόγραμμα υλοποιήθηκε από τη MOm/Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας και το WWF Ελλάς σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κητολογικών Ερευνών Πέλαγος και το Tethys Research Institute.
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανήλθε σε 1.343.248 ευρώ και το πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ, το Πράσινο Ταμείο, το Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος και τη ναυτιλιακή εταιρεία Blue Planet Shipping SA.
Επί της ουσίας, όπως εξηγούν οι υπεύθυνοι των περιβαλλοντικών οργανώσεων, πρόκειται για ένα «ενημερωτικό εργαλείο» - αφού αποτελεί μια ενημερωτική εκστρατεία - για την ευαισθητοποίηση του κοινού και την υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον πολιτικών και δράσεων.
Ο κύριος στόχος είναι η αύξηση της γνώσης για τα θαλάσσια θηλαστικά συγκεκριμένων ομάδων του κοινού. Και όπως έγινε χθες γνωστό, τα τελευταία τρία χρόνια που διήρκεσε το όλο πρόγραμμα το ποσοστό των νέων ηλικίας μεταξύ 24 και 35 χρόνων, που γνωρίζει πλέον ότι οι ελληνικές θάλασσες φιλοξενούν εννέα είδη θαλάσσιων θηλαστικών, έχει αυξηθεί κατά 12%.

Τα γνωρίζουμε καλύτερα. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι η αναγνωρισιμότητα ειδών, όπως για παράδειγμα του σταχτοδέλφινου ως μόνιμου κάτοικου των ελληνικών θαλασσών, έχει αυξηθεί κατά 22% από το 2010. Και δεν είναι το μόνο. Τα τελευταία τρία χρόνια, σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, αυξήθηκε η αναγνωρισιμότητα κατά 11% του ρινοδέλφινου και κατά 9% του ζωνοδέλφινου. Τα αποτελέσματα του προγράμματος έγιναν γνωστά σε 22 πόλεις της Ελλάδας - μέσα από ειδικά σεμινάρια, ένα από τα οποία έγινε στις Βρυξέλλες με πάνω από 1.000 συμμετέχοντες. Επιπλέον, ενημερώθηκαν φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, λιμενικοί, εκπρόσωποι φορέων διαχείρισης, βουλευτές, ευρωβουλευτές αλλά και 35.000 μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. «Οπως όλα δείχνουν, το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων βρίσκει ανταπόκριση στο κοινωνικό σύνολο ενώ η ενημέρωση για την προστασία της φύσης παραμένει επίκαιρη», τόνισε μεταξύ άλλων ο διευθυντής του WWF Ελλάς Δημήτρης Καραβέλλας.

Τα δικά μας μέτρα

Πώς μπορούμε να συμβάλουμε στη σωτηρία τους; Με το να αποφεύγουμε να ρίχνουμε απορρίμματα σε θάλασσες και ακτές. Και να μην καταναλώνουμε αλιεύματα μικρότερου μεγέθους από αυτό που ορίζει η νομοθεσία, απαγορευμένων ειδών ή ειδών προς εξαφάνιση όπως ο γόνος, η πίνα, οι πετροσωλήνες και ο ερυθρός τόνος.


Κινδυνεύουν περισσότερο
Μεσογειακή φώκια
Κοινό δελφίνι
Φώκαινα
Φυσητήρας
Ζωνοδέλφινο
Ρινοδέλφινο
Σταχτοδέλφινο
Πτεροφάλαινα
Ζιφιός

Ενημερωτικές Κάρτες θαλάσσιων θηλαστικών

Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2014

Υπεραλίευση-μηχανότρατες, γρι-γρι και παράκτια αλιεία

ΥπεραλίευσηΟι θάλασσες και οι ωκεανοί αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, το ίδιο και τα ψάρια που ζουν σε αυτές. Η χρόνια υπεραλίευση σημαντικών εμπορικών ειδών, οι καταστροφικές και οι μη επιλεκτικές μέθοδοι αλιείας, αλλά και η καταστροφή των περιοχών αναπαραγωγής και ανάπτυξής τους, έχουν οδηγήσει πολλούς πληθυσμούς ψαριών και θαλασσινών στο χείλος της κατάρρευσης.
Αυτό πολύ απλά σημαίνει ότι οι θάλασσες αδειάζουν από ψάρια, ενώ δε γίνεται καμία ουσιαστική προσπάθεια για την προστασία τους! Παράλληλα, οι υδατοκαλλιέργειες δεν αποτελούν βιώσιμη λύση για την παραγωγή ψαριών και θαλασσινών, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο την κατάστασή τους. Η ραγδαία μείωση των ιχθυαποθεμάτων, σε συνδυασμό με την καταστροφή των οικοσυστημάτων από την αλιεία, έχει αρνητικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον, αλλά και στα εκατομμύρια ανθρώπους, σε όλο τον κόσμο, που βασίζουν την επιβίωσή τους στην αλιεία. Τα 3/4 των ιχθυαποθεμάτων διεθνώς είναι υπεραλιευμένα και απειλούνται άμεσα, βρίσκονται στα όρια της κατάρρευσης ή έχουν ήδη εξαφανιστεί. Οι πληθυσμοί μεγάλων θηρευτών, όπως ο τόνος και ο μπακαλιάρος, έχουν μειωθεί κατά 90%. Σήμερα, μόνο το 1% της έκτασης των ωκεανών διεθνώς υπόκειται σε καθεστώς απόλυτης προστασίας. Είναι ένα ποσοστό πολύ μικρό, ιδιαίτερα αν σκεφτούμε τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι θάλασσες του πλανήτη.
Υπεραλίευση: έντονη αλιευτική πίεση που οδηγεί τους πληθυσμούς ψαριών σε εξαφάνιση. Θεωρείται ίσως η μεγαλύτερη απειλή για τις θάλασσες παγκοσμίως. Μη επιλεκτικές μέθοδοι αλιείας: η χρήση τους έχει σαν αποτέλεσμα να καταλήγουν στα δίχτυα μεγάλες ποσότητες μη εμπορεύσιμων ειδών που ξαναρίχνονται νεκρά στη θάλασσα (είναι τα λεγόμενα παρεμπίπτοντα αλιεύματα). Πολλά από αυτά τα είδη κινδυνεύουν με εξαφάνιση, όπως δελφίνια, θαλάσσιες χελώνες, καρχαρίες, θαλασσοπούλια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι μηχανότρατες (συρόμενα εργαλεία βυθού) και τα παρασυρόμενα αφρόδιχτα (driftnets). Τα αφρόδιχτα μάλιστα, ενώ έχουν απαγορευτεί, συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται παράνομα. Καταστροφικές μέθοδοι αλιείας: αλιευτικά εργαλεία όπως οι τράτες βυθού σέρνονται στον πυθμένα της θάλασ- σας, ξεριζώνοντας και καταστρέφοντας σημαντικά θαλάσσια οικο- συστήματα που θέλουν εκατοντάδες χρόνια για να σχηματιστούν (όπως κοράλλια και υποθαλάσσια βλάστηση), θέτοντας παράλληλα σε κίνδυνο πολλά άλλα θαλάσσια είδη.

Πώς ψαρεύει η μηχανότρατα;


Η μηχανότρατα είναι το λιγότερο επιλεκτικό από όλα τα αλιευτικά εργαλεία. Αδειάζει το βυθό και σπαταλά αλόγιστα τη θαλάσσια ζωή και το ψάρι μας. Αρκεί να αναλογιστούμε ότι το 45% της ψαριάς της δεν φτάνει ποτέ στις ψαραγορές, γιατί δεν έχει επαρκή εμπορική αξία. Έτσι, οργανισμοί όπως ο γόνος, μη δημοφιλή ψάρια, κοράλλια κ.α. πετιούνται πίσω στη θάλασσα αμέσως μετά την αλίευσή τους, νεκρά.
Αποτελείται από ένα τεράστιο δίχτυ που σύρεται από δύο συρματόσχοινα δεμένα σε δύο μεταλλικές πλάκες (πόρτες), οι οποίες ακουμπούν και ξύνουν τον πυθμένα διατηρώντας το δίχτυ ανοιχτό για να πιάσει τα ψάρια που βρίσκονται εκεί.
Σέρνοντας τις πόρτες και το δίχτυ στον πυθμένα, καταστρέφει ευαίσθητα θαλάσσια οικοσυστήματα, που χρειάστηκαν εκατοντάδες χρόνια για να δημιουργηθούν, όπως αποικίες κοραλλιών και λιβάδια Ποσειδωνίας. Οικοσυστήματα που αποτελούν καταφύγια και τόπο αναπαραγωγής για πολλά είδη ψαριών.
Το 80% των ευρωπαϊκών αλιευτικών σκαφών είναι σκάφη μικρής κλίμακας. Ωστόσο, εδώ και δεκαετίες οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί αλιείας ευνοούν τα μεγάλης κλίμακας καταστροφικά σκάφη που θέτουν μεγαλύτερη πίεση στα ευρωπαϊκά αλιευτικά αποθέματα.

 Πειρατική αλιεία

Παράνομη και ανεξέλεγκτη αλιεία (illegal, unreported, unregulated - IUU): γνωστή και ως πειρατική αλιεία,
πραγματοποιείται συνήθως από σκάφη με σημαίες ευκαιρίας, που παραβιάζουν τους υπάρχοντες κανονισμούς αλιείας και υπερβαίνουν τις ποσοστώσεις αλίευσης συγκεκριμένων ειδών. Επίσης, χρησιμοποιούνται και παρασυρόμενα αφρόδιχτα, αλιευτική μέθοδος που έχει απαγορευτεί. Παράλληλα, η πειρατική αλιεία έχει σημαντικές κοινωνικές επιπτώσεις σε παράκτιες κοινότητες που βασίζονται στην αλιεία για την επιβίωσή τους. Υδατοκαλλιέργειες: ασκούν ακόμα μεγαλύτερη πίεση στα ιχθυαποθέματα, επειδή απαιτούν μεγάλες ποσότητες άγριων ψαριών για ιχθυοτροφή. Επιβαρύνουν τη θάλασσα με οργανικά απόβλητα και τοξικές ουσίες, και συχνά είναι καταστροφικές για παράκτια οικοσυστήματα και κοινότητες. Συχνά νεαρά άτομα αλιεύονται ζωντανά και μεταφέρονται για πάχυνση σε κλουβιά, όπως συμβαίνει στην περίπτωση του ερυθρού τόνου. Ευάλωτα είδη: ο ρυθμός αναπαραγωγής αυτών των ειδών, όπως το κοκκινόψαρο, είναι αργός και δε μπορεί να ανταγωνιστεί τους γρήγορους ρυθμούς της αλιευτικής βιομηχανίας.

Η παράκτια αλιεία

Σε σχέση με τα μεγάλα βιομηχανικά αλιευτικά σκάφη (μηχανότρατες και γρι-γρι), ο παράκτιος ψαράς έχει σκάφος μικρότερου μήκους και χωρητικότητας και χρησιμοποιεί στατικά, επιλεκτικά εργαλεία. Αυτό σημαίνει ότι στοχεύει σε συγκεκριμένα είδη και μεγέθη ψαριών, αποφεύγοντας το γόνο, έχει ελάχιστες απορρίψεις ψαριών πίσω στη θάλασσα και δεν καταστρέφει το θαλάσσιο περιβάλλον. Η μεγάλη ποικιλία ψαριών που πιάνει ωστόσο, σπάνια φτάνει στις κεντρικές αγορές, οι οποίες μονοπωλούνται από τα ψάρια που αλιεύουν οι μηχανότρατες και τα γρι-γρι περιορίζοντας έτσι τις επιλογές των καταναλωτών.
Στη χώρα μας, η παράκτια αλιεία είναι μία από τις σπουδαιότερες δραστηριότητες τόσο για οικονομικούς, όσο και για κοινωνικούς λόγους. Απασχολεί δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας και αποτελεί το μοναδικό μέσο βιοπορισμού για πολλές οικογένειες. Ειδικά σε απομακρυσμένα νησιά και περιοχές όπου συνήθως δεν υπάρχει εναλλακτική απασχόληση, η αλιεία μαζί με τον τουρισμό αλληλοστηρίζονται και επιτρέπουν σε αυτούς τους ανθρώπους να επιβιώνουν σε τόπους που διαφορετικά θα είχαν ερημώσει. Εν μέσω οικονομικής κρίσης, η στήριξη της παράκτιας αλιείας και η δημιουργία θαλάσσιων καταφυγίων μπορούν να εγγυηθούν την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών στο σύνολό τους.

Τι είναι η κόκκινη λίστα: ψάρια και θαλασσινά εισαγωγής


Η κόκκινη λίστα της Greenpeace περιλαμβάνει είδη που εισάγονται στην Ελλάδα και είναι πολύ πιθανό να προέρχονται από πληθυσμούς που κινδυνεύουν λόγω της υπεραλίευσης ή να αλιεύονται με μεθό- δους που καταστρέφουν τα θαλάσσια οικοσυστήματα και απειλούν άλλα θαλάσσια είδη. Τα ψάρια αυτά φτάνουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ και από εκεί στο πιάτο μας, χωρίς καμία πληροφορία σχε- τικά με την κατάσταση των πληθυσμών τους ή τις επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα από την αλιεία τους, και χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη για την προστασία τους. Προσοχή! Τα ψάρια αυτά μπορεί να τα βρείτε σε διάφορες μορφές στα σούπερ μάρκετ: κατεψυγμένα, στον πάγκο με τα φρέσκα ψάρια, σε κονσέρβες (κυρίως τόνος και σολομός), σε έτοιμα πιάτα με ψάρι.

Τι ζητάει η Greenpeace;

Η Greenpeace ζητάει από τα σούπερ μάρκετ να προχωρήσουν στη θέσπιση πολιτικής που να εξασφαλίζει ότι τα ψάρια πΠώς θα γνωρίζουμε αν τα ψάρια που αγοράζουμε είναι μέρος του προβλήματος; Για να μπορούμε εμείς ως καταναλωτές να κάνουμε υπεύθυνες επιλογές συμβάλλοντας ενεργά στην προστασία της θάλασσας, πρέπει τα σούπερ μάρκετ να μπορούν να μας εγγυηθούν ότι τα ψάρια που προσφέρουν στα ράφια τους δεν απειλούνται με εξαφάνιση, ούτε έχουν αλιευθεί με καταστροφικές μεθόδους αλιείας.
Η Greenpeace ζητάει από τα σούπερ μάρκετ να προχωρήσουν στη θέσπιση πολιτικής που να εξασφαλίζει ότι τα ψάρια που προμηθεύονται έχουν αλιευθεί με βιώσιμο τρόπο, ο οποίος δε θέτει σε κίνδυνο τη θαλάσσια ζωή!


Τι μπορείς να κάνεις εσύ!

Η προστασία της θαλάσσιας ζωής περνάει και από το πιάτο μας. Αν θέλουμε θάλασσες πλούσιες σε ζωή, πρέπει κι εμείς ως καταναλωτές να αναλάβουμε δράση για την προστασία τους. Μερικά απλά
πράγματα που όλοι μπορούμε να κάνουμε: Απόφυγε τα ψάρια που περιέχονται στην κόκκινη λίστα!  Ζήτα κι εσύ από το σούπερ μάρκετ της γειτονιάς σου να προχωρήσει τώρα στη θέσπιση πολιτικής που θα εξασφαλίζει ότι τα ψάρια που αγοράζεις έχουν αλιευθεί με βιώσιμο τρόπο.
 
Από την GREENPEACE 

Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014

ΣΕΝΑΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Φυσιολατρική πηγή ονομάζεται οτιδήποτε δεν έχει επέμβει το ανθρώπινο χέρι .Το σύμπλεγμα των Αρχέλων νήσων αποτελείται από μια μικρή ομάδα νησίδων ιδιαίτερου φυσικού  κάλους, ενταγμένες στο ομώνυμο Θαλάσσιο Πάρκο, όπου βρίσκουν προστασία και καταφύγιο σπάνια και απειλούμενα θαλάσσια είδη. Οι κυριότερες οικονομικές δραστηριότητες των κατοίκων περιορίζονται στην ήπια αλιεία και γεωργία και τον τουρισμό κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Διαθέτει ιδιαίτερα πλούσιο και ποικίλο φυσικό περιβάλλον, καθώς παρά τη μικρή του έκταση παρουσιάζει σπάνια γεωμορφολογία με έντονες αντιθέσεις και πολλές περιοχές υψηλής οικολογικής αξίας. Δεκάδες δαντελωτές ακτές, μικρό ορεινό όγκο με σπήλαια και φαράγγια, βιότοπους εξαιρετικής ομορφιάς και μοναδικά οικοσυστήματα, τα οποία σε συνδυασμό με το ήπιο Μεσογειακό κλίμα, το καθιστούν ιδανικό προορισμό για τους λάτρεις του Οικολογικού Εναλλακτικού Τουρισμού. Επισκεπτόμενος διάφορες περιοχές των Αρχέλων νήσων, ο φυσιολάτρης περιηγητής, έχει την ευκαιρία να εξερευνήσει και να απολαύσει τα υπέροχα παράκτια οικοσυστήματα και να συμμετάσχει στις εκάστοτε δραστηριότητες για την προστασία των απειλούμενων θαλάσσιων ειδών, με προτεραιότητα την Μεσογειακή φώκια μονάχους-μονάχους και την θαλάσσια χελώνα καρέτα – καρέτα. Επιπρόσθετα, οι επισκέπτες των οικολογικά ευαίσθητων περιοχών οφείλουν να τηρούν προσεκτικά τις απαιτήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος από τη ρύπανση, την αποφυγή κάθε ενόχλησης των φυσικών βιοτόπων και διατάραξης της ισορροπίας των οικοσυστημάτων.

Αειφορία, βιοποικιλότητα, υπεραλίευση, παράνομη αλίευση, τουριστική και οικονομική ανάπτυξη είναι τα κυρίαρχα θέματα συζήτησης που απασχολούν τελευταία όλους τους πολιτικούς, οικονομικούς και  κοινωνικούς φορείς των Αρχέλων νήσων, καθώς η πολυεθνική εταιρία HOLYDAY COMPANY σχεδιάζει να κατασκευάσει μια μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα με μελλοντικές επιπτώσεις, για πολλούς  φορείς, μη αναστρέψιμες.

Καλείστε να αναπτύξετε μια εργασία σε ομάδες, για κάθε τομέα επιπτώσεων με στόχο την πολύπλευρη και έγκυρη ενημέρωση και από την θέση του ειδικού να πείσετε για την ανάπτυξη ή μή της συγκεκριμένης επιχειρηματικής  δραστηριότητας.

Η εργασία αυτή θα χωριστεί σε τέσσερις ενότητες:

Στην πρώτη ενότητα θα περιγράφονται οι πολιτιστικές και οι ηθικές αξίες που έχουν εδραιωθεί στην συλλογική συνείδηση των κατοίκων της περιοχής. Η εξάρτηση και αλληλένδετη πορεία με το φυσικό περιβάλλον, όπως προκύπτει και τεκμηριώνεται από τις πλούσιες σχετικές Μυθολογικές και λογοτεχνικές αναφορές.

Στη δεύτερη ενότητα, που αφορά την ζωή στην ακτή, με αντικείμενα τη παράκτια χλωρίδα και πανίδα, τη ρύπανση και τις δραστηριότητες στην ακτή, θα αναφερθούν οι οικονομικές δραστηριότητες, τα παράκτια οικοσυστήματα και παραλίες, πως αυτά επηρεάζονται και ποιες πιστεύεται ότι θα είναι οι συνέπειες από την συγκεκριμένη επειχηριματική δράση και την εντατικοποίηση της τουριστικής δραστηριότητας. Μήπως, υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές δράσεις που πηγάζουν μέσα από την αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων και τον σεβασμό στην βιοποικιλότητα των παράκτιων οικοσυστημάτων. Ποιες θα μπορούσαν να ήταν οι μη αναστρέψιμες συνέπειες που οι περισσότεροι φοβούνται στο υποτιθέμενο σενάριο.   

Στην Τρίτη ενότητα, δηλαδή όσον αφορά τη ζωή στη θάλασσα με αντικείμενα τη θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα, τη ρύπανση, την αλιεία και άλλες δραστηριότητες θα περιγράψετε τα  Απειλούμενα θαλάσσια είδη της περιοχής με εκτενέστερη αναφορά στην  θαλάσσια χελώνα καρέτα - καρέτα και την φώκια monachousmonachous. Πώς επιβαρύνονται οι επιπτώσεις από τους παράγοντες που επηρεάζουν τα θαλάσσια οικοσυστήματα και απειλούμενα είδη (φυσικά φαινόμενα, οικονομικές και τουριστικές δραστηριότητες κ.λ.π.).

Τέλος στην ενότητα Θαλάσσιο Πάρκο με αντικείμενα την αναγκαιότητα δημιουργίας του, ενημέρωσης και ολοκληρωμένης αειφορικής διαχείρισης  του Θαλάσσιου Χώρου και ιδιαίτερα του Παράκτιου Περιβάλλοντος, θα αναφέρετε δράσεις και προτάσεις για το  πώς μπορούμε να συμβάλλουμε εμείς στην προστασία των απειλούμενων θαλάσσιων ειδών. Επίσης είναι σκόπιμο να αναφερθούμε στις αντίστοιχες δράσεις οργανισμών και συλλόγων προστασίας απειλούμενων θαλάσσιων ειδών. (Αρχέλων, mom, wwf κ.λ.π.)

Η χελωνίτσα Καρέττα-Καρέττα και το παλιό Φολκσβάγκεν ( Χρήστος Μπουλώτης )

img1_32H πρώτη λέξη που ψιθύρισε η χελωνίτσα Καρέττα-Καρέττα με το που βγήκε απ’ τ’ αυγό ήταν: «Αστέρια!!». Για την ακρίβεια, ανασηκώνοντας το κεφάλι της είπε με θαυμασμό: «Ποπό, αστέρια!».
Και τούτο γιατί γεννήθηκε στην άμμο, πλάι στ’ ακρογιάλι, μια καλοκαιριάτικη νύχτα με αστροφεγγιά, που εκατομμύρια αστέρια, μικρά, μεγάλα, μεγαλύτερα, κι ακόμη πιο μεγάλα, λαμπύριζαν ψηλά στον ουρανό, τρεμόσβηναν, σαν να της έκλειναν φιλικά το μάτι. Κι εκείνη, μαγεμένη απ’ την τόση ομορφιά, βάλθηκε να τα μετράει ένα ένα, χωρίς όμως να ξέρει πως είναι αμέτρητα. Έτσι αποξεχάστηκε…
Και να ’ταν μόνο αυτό! Αντί να πάρει το δρόμο ευθύς για τη θάλασσα, όπως έκαναν τ’ αδέλφια και τα πρώτα της ξαδέλφια που βγήκαν κι εκείνα την ίδια νύχτα απ’ τ’ αυγό, τράβηξε ακριβώς στην αντίθετη κατεύθυνση. Κι ήταν αυτό βαρύ σφάλμα, θανάσιμο που λένε οι μεγάλοι. Γιατί η μικρή Καρέττα-Καρέττα, όπως οι γονείς της κι οι παππούδες της, κι οι προπαππούδες της, αιώνες τώρα, από πάντα δηλαδή, ήταν προορισμένη να ζει στις νερένιες γειτονιές, στη θάλασσα. Εκεί θα ήταν το σπίτι της, όχι στη στεριά.
Ξεγελάστηκε, αλίμονο, απ’ τα φανάρια των αυτοκινήτων στη μεγάλη λεωφόρο. Μπερδεύοντας το πάνω με το κάτω, τα πέρασε κι αυτά γι’ αστέρια, τεράστια αστέρια.

Έκανε όπισθεν να δει καλύτερα, να καταλάβει, κι αυτό που αντίκρισε την πλημμύρισε αναπάντεχη χαρά.
«Ένα άγαλμα!… Δεν πιστεύω στα μάτια μου! Το άγαλμα της προγιαγιάς μου, της αξιότιμης κυρίας Καρέττα-Καρέττα!», αναφώνησε.
«Η σοφή προγιαγιά μου! Αχ, τι τύχη που ’χω απόψε!».
«Σταμάτα, επιτέλους, τις ανοησίες, χελωνίτσα», ακούστηκε μια βαριά φωνή. «Δεν είμαι η σοφή προγιαγιά σου. Ένα παλιό Φολκσβάγκεν είμαι. Ένα σαραβαλιασμένο αυτοκίνητο. Κι αν έμπαινες στον κόπο να με προσέξεις λίγο καλύτερα, θα ’βλεπες, καλή μου, πως δε μοιάζω και τόσο με χελώνα. Με σκαθάρι μοιάζω. Κι εσύ… εσύ είσαι μια ονειροπαρμένη χελωνίτσα που λοξοδρόμησε επικίνδυνα, που πριν καλά καλά προφτάσει να βγει απ’ τ’ αυγό, θα πήγαινε αδικοχαμένη. Γιατί, κακά τα ψέματα, μόλις έσκαγες μύτη στην άσφαλτο θα σ’ έκαναν λιώμα οι ρόδες…».
img1_26Η μικρή χελωνίτσα Καρέττα-Καρέττα δε χόρταινε ν’ ακούει και να βλέπει. Μπορεί, βέβαια, να μη σεργιάνισε στον ουρανό, μπορεί εκείνα τα πελώρια αστέρια να μην ήταν παρά φανάρια αυτοκινήτων στη μεγάλη λεωφόρο, μπορεί αυτό που νόμισε για το άγαλμα της σοφής προγιαγιάς της να ήταν ένα παλιό Φολκσβάγκεν, όμως η ατυχία της ήρθε κι έγινε τύχη… Κοίτα να δεις… Όλα τούτα τα παλιά αντικείμενα στην παραλία… Ένας ολόκληρος κόσμος! Τι εμπειρίες κι ιστορίες!

Και σκέφτηκε η χελωνίτσα πως είχε να μάθει ακόμη ένα σωρό πράγματα απ’ το στόμα τους. Κι ύστερα σκέφτηκε φωναχτά:
«Φαίνεται πως όλα τα πετούν οι άνθρωποι, άμα παλιώσουν… Και γιατί τα πετούν άραγε στην παραλία;».
«Α, μικρή μου χελωνίτσα», είπε με την μπάσα φωνή του το παλιό Φολκσβάγκεν, «τώρα περνάς στα δύσκολα. Οι άνθρωποι… Αλλά άσε καλύτερα… Αυτό είναι μια θλιβερή ιστορία, θα ’παιρνε πολύ χρόνο για να σου εξηγήσω. Μόνο κοίτα καλύτερα γύρω σου και θα δεις. Κι άλλα κονσερβοκούτια, και κουτιά από κόλα λόκα –κόκα κόλα ήθελα να πω– και νάιλον σακούλες. Πλήθος, σου λέω! Χαμός, συνωστισμός».
«Αλήθεια, σαν να έχετε δίκιο, κύριε Φολκσβάγκεν», διαπίστωσε εκείνη. «Και δε μου λέτε, κύριε Φολκσβάγκεν, έχουν όλα τους φωνή;».
img1_27«Έχουν και παραέχουν. Όμως άκου τώρα προσεχτικά τι θα σου πω και βάλε το καλά στο νου σου. Αρκετά όσα είδες κι έμαθες. Καιρός να γυρίσεις στη θάλασσα. Αμέσως, τούτη τη στιγμή. Γιατί εσύ δεν είσαι φτιαγμένη για στεριά, καλό μου κοριτσάκι. Έχουν δει τα μάτια μου πολλές χελωνίτσες της γενιάς σου να χάνονται άδικα. Άλλες ξεστρατίζοντας σαν κι εσένα, κι άλλες πριν προλάβουν να βγουν απ’ το αυγό. Μπήζουν απρόσεκτα οι παραθεριστές τις ομπρέλες τους στην άμμο, παίζουν σαν τρελοκάτσικα ρακέτες, στήνουν τις ξαπλωτές πολυθρόνες για ηλιοθεραπεία, αυτές τις δολοφόνες σεζλόγκ, και, μ’ ένα κρααακ, πάνε τ’ αυγά, πάνε και τα Καρεττάκια-Καρεττάκια. Κάθε φορά με γέμιζε θλίψη ο χαμός τους. Μ’ εσένα όμως θα πονέσω. Αχ, πολύ θα πονέσω! Πίστεψέ με. Γιατί εσένα, μικρή μου χελωνίτσα, σε συμπάθησα, σ’ έβαλα στην καρδιά μου. Βιάσου λοιπόν… ».
«Ναι, βιάσου», τη συμβούλεψε και το κονσερβοκούτι. «Κι εγώ σε συμπάθησα. Και θα ’ταν, αλήθεια, κρίμα απ’ το Θεό να χαθείς».

Από το ανθολογιο
img4img5
Kαρέττα-Kαρέττα
Mικρά νεογέννητα Kαρέττα-Kαρέττα

Χρήστος Μπουλώτης (Λήμνος 1952)

Είναι αρχαιολόγος. Έχει γράψει παραμύθια και φανταστικές ιστορίες με θέματα εμπνευσμένα από τη φύση, από την παράδοση των παραμυθιών και την ομορφιά της παιδικής ηλικίας. Μερικά έργα του: Η παράξενη αγάπη του αλόγου και της λεύκας, Με τα φτερά του Πήγασου, Το άγαλμα που κρύωνε, Ο Πινόκιο στην Αθήνα, Ο κλέφτης των καρπουζιών.

Η ΦΑΛΑΙΝΑ ΤΗΣ ΒΑΡΑΔΟΥΑΗΣ (Παιδικό τραγούδι-Μίλα μου για μήλα)


Τον Σταύρο Παπασταύρου τον γνωρίσαμε το 1981, όταν απέσπασε το πρώτο βραβείο στους «Αγώνες ελληνικού τραγουδιού» που διοργάνωσε στην Κέρκυρα ο Μάνος Χατζιδάκις. Ακολούθησε η πρώτη του δισκογραφική δουλειά και λίγα χρόνια αργότερα, το 1986, εκδίδει τον δεύτερο προσωπικό του δίσκο, έναν κύκλο παιδικών τραγουδιών με τίτλο «Μίλα μου για μήλα». Είναι η πρώτη φορά (απ’ όσο γνωρίζω), που ο καταξιωμένος συγγραφέας παιδικής λογοτεχνίας Ευγένιος Τριβιζάς, γράφει στίχους για έναν ολοκληρωμένο δίσκο με παιδικά τραγούδια, ορίζοντας σε πολύ μεγάλο βαθμό την ταυτότητα ολόκληρου του δίσκου. Αναρωτιέται κανείς: σε τι μπορεί άραγε να συγκριθεί ένας δίσκος με παιδικά τραγούδια που, από το σημείωμα του στιχουργού του Ευγένιου Τριβιζά στο εσώφυλλο του δίσκουακόμα, εισάγει μικρούς και μεγάλους ακροατές με τέτοιο τρόπο στο περιεχόμενο των τραγουδιών, με εκείνα τα απαράδεκτα ηχογραφήματα που έχουν κατακλείσει την αγορά και τραγουδάνε παράφωνα το «Περνά – περνά η μέλισσα» και τον «Μπαρμπα-Μπίλιο» που «είχε ένα γάλο, πολύ μεγάλο»…! Στο «Μίλα μου για μήλα», η μουσική του Παπασταύρου συναντά τους ονειρικούς στίχους του λεξιπλάστη Τριβιζά και ένα υπέροχο ταξίδι στη φαντασία ξεκινάει από τις πρώτες κιόλας νότες. Ερμηνευτές των τραγουδιών είναι ο Σπύρος Σακκάς, η Σαβίνα Γιαννάτου (μήπως να …ξαναθυμίσουμε τη “σχολή” της «Λιλιπούλολης»;) και η Κρίστη Στασινοπούλου.
 
Από τον δίσκο ΜΙΛΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΜΗΛΑ
Ερμηνεία: ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΡΙΣΤΗ, ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ ΣΑΒΒΙΝΑ, ΣΑΚΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
Σύνθεση: ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΤΙΧΟΙ: ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΤΡΙΒΙΖΑΣ

Τραγούδια:
ΟΙ ΔΥΟ ΠΙΤΕΣ
Ο ΜΙΚΡΟΣ ΕΡΜΗΣ
Η ΠΙΝΕΖΟΒΡΟΧΗ
Η ΦΑΛΑΙΝΑ ΤΗΣ ΒΑΡΑΔΟΥΑΗΣ
ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΦΡΟΥΤΟΠΙΑΣ
ΜΗΛΟΜΑΝΙΑ
Η ΓΑΤΑ ΤΟΥ ΣΙΑΜ
ΦΡΟΥΤΟΠΙΑ (ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΟ)
Η ΧΑΖΗ Η ΚΑΙΤΗ
ΤΟ ΦΙΡΙΚΙ
ΤΟ ΧΡΥΣΟΨΑΡΟ (ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΤΗΣ ΛΕΝΑΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ)
ΤΟ ΚΑΝΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΑΝΩ
ΤΟ ΛΥΠΗΤΕΡΟ ΤΑΓΚΟ ΤΗΣ ΠΟΛΥ ΑΣΠΛΑΧΝΗΣ ΚΟΜΗΣΣΑΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΟΜΙΖΕ ΚΑΙ ΑΦΗΝΕ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΤΟ ΣΚΥΛΑΚΙ ΤΗΣ
ΜΙΛΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΜΗΛΑ


Από το άρωμα του τραγουδιού Παιδική δισκοθήκη

Η πολύ λαίμαργη φάλαινα που έφαγε τη θάλασσα (Ευγένιος Τριβιζάς)Το ποίημα αναφέρεται στην ανεπανόρθωτη καταστροφή που προκαλούν στο περιβάλλον οι ανθρώπινες δραστηριότητες αφού αυτές στοχεύουν μόνο στο εφήμερο κέρδος.

Όμοια και η φάλαινα του ποιήματός μας από τη λαιμαργία της καταπίνει ό,τι βρίσκει μπροστά της με αποτέλεσμα να έρθει σε δύσκολη θέση αφού, καθώς έχει καταπιεί τα πάντα, δεν υπάρχει μέρος να κρυφτεί από τους φαλαινοθήρες.
Έτσι φανερά μετανιωμένη προσπαθεί να διορθώσει το κακό που η ίδια δημιούργησε στο περιβάλλον αλλά και στον εαυτό της, αφού όλοι είμαστε "μέρος" του περιβάλλοντος.
 
 
Ο Ευγένιος Τριβιζάς  γεννήθηκε στην Αθήνα το 1946. Σπούδασε νομικά και οικονομικά και είναι καθηγητής εγκληματολογίας στην Αγγλία. Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο του Reading, όπου διατελεί Ομότιμος Καθηγητής, και σε άλλα πανεπιστήμια. Είναι γνωστός ως συγγραφέας βιβλίων για παιδιά από τεσσάρων χρονών και πάνω. Όλα του τα έργα τα χαρακτηρίζει πρωτοτυπία και μεγάλη φαντασία.

Έχει γράψει περίπου 150 βιβλία μεταξύ των οποίων μυθιστορήματα, παραμύθια, θεατρικά έργα, αλφαβητάρια, διηγήματα, κόμικς, εκπαιδευτικά βιβλία, ενώ έχει συνεργαστεί και με παιδικά περιοδικά. Από τα πιο γνωστά του έργα είναι η Φρουτοπία και το Νησί των πυροτεχνημάτων.   Μια πολυμεσική εφαρμογή με τον τίτλο ¨Ο πολύ λαίμαργος άνθρωπος που έφαγε την φάλαινα" με αναφορά στο μείζον θέμα της φαλαινοθηρίας.
Picture
 

Το τραγούδι της φάλαινας (Ντάιαν Σέλντον)


Η γιαγιά είπε μια ιστορία στη Λίλη.
«Μια φορά κι έναν καιρό», άρχισε, «ο ωκεανός ήταν γεμάτος φάλαινες. Φάλαινες μεγάλες σαν τους λόφους κι ήρεμες σαν το φεγγάρι. Ήταν τα πιο θαυμαστά πλάσματα στον κόσμο».
Η Λίλη σκαρφάλωσε στα γόνατα της γιαγιάς της.
«Συνήθιζα να κάθομαι στην άκρη της προβλήτας, περιμένοντας να ακούσω τις φάλαινες», συνέχισε η γιαγιά.
«Μερικές φορές καθόμουνα εκεί όλη την ημέρα κι όλη τη νύχτα. Και τότε, εντελώς ξαφνικά, τις έβλεπα να ’ρχονται από πολύ μακριά. Έσκιζαν το νερό, σαν να χόρευαν».
«Μα πώς ήξεραν ότι ήσουνα εκεί, γιαγιά;», ρώτησε η Λίλη. «Πώς σε έβρισκαν;».
Η γιαγιά χαμογέλασε. «Α, μα πρέπει να έχεις πάντα μαζί σου κάτι ξεχωριστό. Ένα τέλειο κοχύλι ή μια όμορφη πέτρα. Και αν οι φάλαινες σε συμπαθήσουν, θα πάρουν το δώρο σου και θα σου δώσουν κι εκείνες το δικό τους».
«Και τι μπορούσαν να σου δώσουνε, γιαγιά;», ρώτησε η Λίλη.
«Τι σου χάρισαν οι φάλαινες;».
Η γιαγιά αναστέναξε. «Μια δυο φορές», ψιθύρισε, «μια δυο φορές μονάχα τις άκουσα να τραγουδάνε».
Ο θείος Φρειδερίκος μπήκε φουριόζος στο δωμάτιο.
«Δεν είσαι τίποτα άλλο παρά μια παράξενη γριά!», είπε θυμωμένος. «Οι φάλαινες ήταν πολύ σημαντικές για το κρέας τους, τα κόκαλά τους και για το λίπος τους. Αν πρέπει να πεις κάτι στη Λίλη, οπωσδήποτε, πες της τουλάχιστον κάτι χρήσιμο. Μην της γεμίζεις το κεφάλι με ανοησίες. Άκου, φάλαινες που τραγουδάνε!».
«Yπήρχαν φάλαινες εδώ, εκατομμύρια χρόνια πριν εμφανιστούν τα πλοία και οι πόλεις, ή ακόμα και οι άνθρωποι των σπηλαίων», συνέχισε η γιαγιά της Λίλης. «Οι άνθρωποι συνήθιζαν να λένε πως είχαν κάτι μαγικό».
«Οι άνθρωποι συνήθιζαν να τις τρώνε και να τις βράζουν, για να πάρουν το λίπος», μουρμούρισε ο θείος Φρειδερίκος. Μετά τους γύρισε την πλάτη και βγήκε έξω στον κήπο.
Η Λίλη ονειρεύτηκε τις φάλαινες.
Ήταν θεόρατες σαν τα βουνά μέσα στα όνειρά της, πιο γαλάζιες κι απ’ τον ουρανό.
Τις άκουσε να τραγουδάνε μέσα στα όνειρά της, οι φωνές τους ήταν ολόιδιες με του ανέμου. Πήδηξαν έξω απ’ το νερό μέσα στα όνειρά της και τη φώναξαν με το όνομά της.
Το επόμενο πρωί η Λίλη πήγε μια βόλτα μέχρι τον ωκεανό. Πήγε εκεί, όπου κανένας δεν ψάρευε ή κολυμπούσε, ούτε άραζαν βαρκούλες.
Περπάτησε μέχρι την άκρη της παλιάς προβλήτας. Η θάλασσα ήταν γαλήνια, ακίνητη σχεδόν. Έβγαλε ένα κίτρινο λουλούδι από την τσέπη της και το πέταξε στο νερό.
«Αυτό είναι για σας», φώναξε.
Η Λίλη κάθισε στην άκρη της προβλήτας και περίμενε.
Περίμενε όλο το πρωί και όλο το απόγευμα.
Και τότε, καθώς έπεφτε το σούρουπο, ο θείος Φρειδερίκος κατέβηκε από τους λόφους για να τη βρει. «Φτάνουν πια οι ανοησίες», της είπε.
«Γύρισε σπίτι. Δε θα σε αφήσω να περάσεις ονειροπολώντας ολόκληρη τη ζωή σου».
Εκείνη τη νύχτα, η Λίλη ξύπνησε απότομα.
Το φως του φεγγαριού έλουζε το δωμάτιο. Ανασηκώθηκε και αφουγκράστηκε. Στο σπίτι επικρατούσε απόλυτη ησυχία. Κατέβηκε από το κρεβάτι και πλησίασε το παράθυρο. Κάτι ακουγόταν από μακριά, πέρα από τους λόφους.
Βγήκε γρήγορα έξω κι άρχισε να τρέχει προς την παραλία.
Η καρδιά της κόντευε να σπάσει, όταν έφθασε στη θάλασσα.
img12
Κι εκεί, πελώριες μέσα στον ωκεανό, βρισκόντουσαν οι φάλαινες.
Πηδούσαν και στριφογύριζαν, σα να χόρευαν στο φως του φεγγαριού. Το τραγούδι τους γέμιζε τη νύχτα.
Η Λίλη είδε το κίτρινο λουλούδι της να χορεύει κι αυτό πάνω στον αφρό.
img13
Πέρασαν πολλά λεπτά, μπορεί και ώρες. Ξαφνικά, η Λίλη ένιωσε το παγωμένο αεράκι να διαπερνά το νυχτικό της, να ’χουν ξυλιάσει τα γυμνά της πόδια. Ανατρίχιασε κι έτριψε τα μάτια της. Κι ύστερα ο ωκεανός ήταν ακίνητος ξανά κι η νύχτα σκοτεινή και ήσυχη.
Νόμιζε πως ονειρευόταν. Σηκώθηκε όρθια και πήρε το δρόμο τού γυρισμού. Και τότε, από πολύ, πολύ μακριά, καθώς ο άνεμος ανάσαινε, άκουσε,
«Λίλη! Λίλη!».
Οι φάλαινες φώναζαν το όνομά της.

Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων (Γ & Δ Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
 
 


Roger Payne “ Αν δεν μπορούμε να σώσουμε τις φάλαινες, δεν μπορούμε να σώσουμε τίποτα ’’
Οι φάλαινες είναι οι τραγουδοποιοί των ωκεανών, ζώα που υπάρχουν εδώ και εκατομμύρια χρόνια, και  αποτελούν κάτι παραπάνω από λάδι και κρέας για ανθρώπινη κατανάλωση, αποτελούν το πνεύμα για την σωτηρία των ωκεανών , μία υπενθύμιση ότι η φύση είναι ποιο πολύπλοκη απ ότι εμείς μπορούμε να πιστεύουμε, δεν είμαστε μόνοι μας στον πλανήτη…

Ντάιαν Σέλντον

Αγγλίδα συγγραφέας. Γράφει βιβλία για παιδιά και εφήβους. Μερικά έργα της: Η Κλάρα και ο Μπάστερ χορεύουν στο φεγγάρι, Κάτω απ’ το φεγγάρι, Ο πλανήτης της Τζάνετ.  

Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2014

Μεσσηνία: Φάλαινα 10 μέτρων ξέβρασε η θάλασσα στα Φιλιατρά!


 Ένα θλιβερό θέαμα αντίκρισαν το πρωί, όσοι βρέθηκαν στην περιοχή της Αγίας Κυριακής Φιλιατρών. Η θάλασσα είχε ξεβράσει στα βράχια, βόρεια του λιμανιού, μία νεκρή φάλαινα μήκους 10 μέτρων και βάρους τουλάχιστον 2 τόνων.
Το κήτος φαινόταν χτυπημένο σε τρία διαφορετικά σημεία και όπως εικάζουν ψαράδες της περιοχής, πιθανόν να προκλήθηκαν από κάποια προπέλα μεγάλου πλοίου, όταν ήταν ήδη νεκρό.
Σήμερα το πρωί, σύμφωνα με πληροφορίες του filiatranet, κάτοικος της περιοχής παρατήρησε μεγάλη συγκέντρωση γλάρων στο σημείο και πλησιάζοντας την ακτή αντίκρισε το τεράστιο θηλαστικό. Ειδοποίησε αμέσως το Λιμεναρχείο, που έφτασε λίγο αργότερα στο σημείο, ενώ αναμένεται και κτηνίατρος που θα εξετάσει το κήτος για τα αίτια θανάτου του, πριν απομακρυνθεί από την περιοχή.  Εφημερίδα Πατρίς, Ενημερωτική πύλη της Πελοποννήσου  (15/02/2014 21:51 )

 

Ηλεία: Νεκρή Caretta-Caretta στην παραλία της Ζαχάρως
Περιβάλλον (20/03/2013 09:45 )

 

   

Νεκρή στην παραλία της Ζαχάρως βρέθηκε την περασμένη Παρασκευή στην παραλία της Ζαχάρως μια ακόμα Careta-Careta.
 
Την θαλάσσια χελώνα βρήκαν κάτοικοι της περιοχής και -σε συνεργασία με την διεύθυνση του γνωστού καταστήματος «Παρά Θιν Αλός»- ήρθαν σε επικοινωνία με τον Σύλλογο «Αρχέλων» ο οποίος και θα παραλάβει το κουφάρι του νεκρού ζώου.

Πρέβεζα-Σήμα κινδύνου για τις θαλάσσιες χελώνες

Πέντε νεκρές χελώνες σε ένα εικοσιτετράωρο

 
XELONA AMBRAKIKOSΠέντε νεκρές χελώνες εντοπίστηκαν μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο, σε διάφορα σημεία του Αμβρακικού Κόλπου, γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού, το ίδιο εικοσιτετράωρο, βρέθηκε νεκρή μια χελώνα Καρέτα –Καρέτα στην περιοχή Αγίας Τριάδας του Δήμου Πρέβεζας. Από αυτοψία που πραγματοποίησαν οι υπάλληλοι του φορέα διαπίστωσαν ότι πρόκειται για μια μεγάλη χελώνα μήκους 75 εκατοστών και πλάτους 62εκ.
 
Την ίδια μέρα και στην ίδια περιοχή οι υπάλληλοι του φορέα διαχείρισης Αμβρακικού εντόπισαν μια ακόμη νεκρή χελώνα Καρέτα-Καρέτα μήκους 68 και πλάτους 58 εκατοστών. Στις 21 Ιανουαρίου επίσης και στην παραλία του Πνευματικού Φάρου βρέθηκαν δύο ακόμη χελώνες Καρέτα - Καρέτα.
Στα τέσσερα περιστατικά ήρθε λίγο αργότερα να προστεθεί και ο εντοπισμός μια ακόμη μεγάλης. νεκρής χελώνας Καρέτα-Καρέτα στους Λάκους Νεοχωρίου.
Ο φορέας διαχείρισης Αμβρακικού ενημέρωσε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιοχής καθώς και το κέντρο προστασίας θαλάσσιας χελώνας ΑΡΧΕΛΩΝ αποστέλλοντας παράλληλα και φωτογραφικό υλικό. Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη, 05 Φεβρουάριος 2014 18:38 από τον/την EpirusPost.gr 
  

Σήμα κινδύνου για τις θαλάσσιες χελώνες
Σε νέο δημοσίευμα στις Πέμπτη, 13 Φεβρουάριος 2014 01:48 από τον/την EpirusPost.gr    διαβάζουμε:

Τις τελευταίες μέρες κι άλλες θαλάσσιες χελώνες καρέτα-καρέτα βρέθηκαν νεκρές εντός του Αμβρακικού στις ακτές της Πρέβεζας. Εκτός τις νεκρολογίες (Δ/Τ) των αρμοδίων, κανείς δεν αναζητά τους ασυνείδητους αυτόχειρες και τη ρίζα του προβλήματος και έτσι αυτή η απαράδεκτη κατάσταση διαιωνίζεται και την αποδεχόμαστε ως ένα καθημερινό γεγονός. Δυστυχώς τα γεγονότα αυτά δεν τιμούν καθόλου τους κατοίκους των περιοχών πέριξ του Αμβρακικού, πολύ περισσότερο την Πολιτεία.

Εμείς θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε τις αιτίες που μπορεί να προκαλούν τους θανάτους των θαλάσσιων χελωνών που προϋπήρχαν πολλά χρόνια πριν από μας και ελπίζουμε η έννομη Πολιτεία, όπως αρέσκεται να αποκαλείται, να αντιδράσει και να πάρει αποτελεσματικά μέτρα προστασίας.
 
Όταν αντικρίζουμε μια νεκρή θαλάσσια χελώνα συχνά αναρωτούμαστε αν πίσω από το θάνατό της κρύβεται κάποιος ψαράς, ιχθυοκαλλιεργητής, μυδοκαλλιεργητής ή το άτυχο ζώο κατάπιε πλαστικές σακούλες η πλαστικές φιάλες και απεβίωσε. Αναλαμβάνει το Λιμεναρχείο ή ο Φορέας να κάνει την ταφή χωρίς να προηγηθεί νεκροψία για να βρεθούν τα αίτια του θανάτου τους.
Είναι αληθές ότι τα συμπαθέστατα αυτά ζώα θεωρούν λιχουδιά τα μύδια, τα ψάρια και τις μέδουσες, γνωστά ως κορέλια από τους ψαράδες, από τις οποίες έχει γεμίσει ο Αμβρακικός λόγω της έλλειψης ψαριών και έλλειψης οξυγόνου από την κάθετη αύξηση των οργανικών φορτίων που συσσωρεύονται καθημερινά. Πεινάνε λοιπόν και μη βρίσκοντας ψάρια προκαλούν καταστροφές στα δίχτυα των ψαράδων, σε ιχθυοκαλλιέργειες και μυδοκαλλιέργειες. Τόσο οι ψαράδες οι οποίοι βρίσκονται στα πρόθυρα της οικονομικής εξαθλίωσης όσο και οι ιχθυοκαλλιεργητές, μυδοκαλλιεργητές δεν αποζημιώνονται για τις καταστροφές που προκαλούν οι θαλάσσιες χελώνες στις περιουσίες τους και έτσι ο καθένας ενεργεί κατά το δοκούν για να προστατέψει την περιουσία του, ο αγώνας είναι άνισος και τα αποτελέσματα τραγικά.
Υπάρχουν τρείς Λιμενικοί Σταθμοί Αμφιλοχίας, Πρέβεζας και Μενιδίου και ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού για την φύλαξη και έννομη τάξη εντός του Αμβρακικού. Οι περισσότεροι θάνατοι συμβαίνουν την χειμερινή περίοδο όπου πολύ λίγα αλιευτικά σκάφη κυκλοφορούν στον Κόλπο λόγω της έλλειψης αλιευμάτων. Μήπως αν εντατικοποιηθούν οι θαλάσσιοι περίπολοι, γίνονται νεκροψίες για να εξακριβωθούν τα αίτια των θανάτων, δοθεί κάποια αποζημίωση για τις καταστροφές που προκαλούν οι χελώνες σταματήσει αυτό το απαράδεκτο φαινόμενο που στιγματίζει ΌΛΟΥΣ ΜΑΣ εμπλεκομένους και μη;
Διαβάστε παρακάτω οδηγίες για την περίθαλψη τραυματισμένων ή νεκρών χελωνών. Περίθαλψη
Τι μπορείς να κάνεις αν βρεις φωλιά ή τραυματισμένη/νεκρή χελώνα
Αν βρεις φωλιά
Αν η φωλιά κινδυνεύει από τη διέλευση πεζών ή αυτοκινήτων τότε περιφράξτε την με πασαλάκια, τοποθετημένα στα 2 μέτρα περιμετρικά της φωλιάς και ενώστε τα με σκοινί.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη σκάψετε τη φωλιά.
Αν τριγύρω βρίσκονται πέτρες ή άλλα εμπόδια που μπορεί να εμποδίσουν τα χελωνάκια στο δρόμο τους προς τη θάλασσα, τότε απομακρύνεται τα εμπόδια.
Αν βρίσκεται σε σκιά (π.χ. κάτω από ομπρέλα), προσπαθήστε να την απομακρύνετε.
Αν βρεις τραυματισμένη θαλάσσια χελώνα
Μεταφέρουμε τη χελώνα σε ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕΡΟΣ μακριά από κόσμο και θόρυβο. ΤΗ ΣΗΚΩΝΟΥΜΕ ΠΑΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΒΟΥΚΙ (ποτέ από τα πτερύγια ή το κεφάλι).
Αν είναι μεγάλο ζώο που θα μεταφερθεί από 2 άτομα τη σηκώνουμε πιάνοντας το καβούκι πίσω από τον αυχένα και πάνω από την ουρά.
ΑΚΟΥΜΠΑΜΕ ΤΟ ΖΩΟ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ φροντίζοντας να μη διπλωθούν από κάτω τα πτερύγια του.
Φροντίζουμε το ζώο να είναι σε ΠΡΟΦΥΛΑΓΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΩΡΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΕΡΑ. Τους θερινούς μήνες καλό είναι να σκεπάζεται ιδιαίτερα στα τραύματά του με ένα ΥΓΡΟ ΥΦΑΣΜΑ. Η θερμοκρασία του χώρου δεν πρέπει να πέσει κάτω από τους 15 βαθμούς C. Δεν είναι απαραίτητο, η χελώνα να μπει στο θαλασσινό νερό, ιδιαίτερα όταν είναι τραυματισμένη στο κεφάλι ή εξαντλημένη, τότε ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ, ΕΠΕΙΔΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΝΙΓΕΙ.
Αν έχει μπλεχτεί σε δίχτυα ή πετονιά, τα αφαιρούμε πολύ προσεκτικά. Σε καμιά περίπτωση ΔΕΝ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΝΑ ΤΡΑΒΗΞΟΥΜΕ ΑΓΚΙΣΤΡΙ Ή ΠΕΤΟΝΙΑ ΠΟΥ ΕΞΕΧΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ Ή ΤΗΝ ΟΥΡΑ.
Ελέγχουμε όλα τα πτερύγια για τυχόν ΣΗΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ (tags) και καλούμε τον αριθμό του Δικτύου Διάσωσης στο 210 8944444. Θα μας σταλεί το «Δελτίο Εκθαλάσσωσης» που θα πρέπει προσεκτικά να ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ για να βοηθήσουμε τόσο αυτήν όσο και όλες τις άλλες χελώνες.
Αν βρεις νεκρή Θαλάσσια χελώνα
Εάν η χελώνα είναι νεκρή, πρέπει ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ, και να ειδοποιηθεί το λιμεναρχείο και ο ΑΡΧΕΛΩΝ.
ΠΡΟΣΟΧΗ, ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟ Η ΧΕΛΩΝΑ ΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΕΚΡΗ ΑΛΛΑ ΑΠΛΩΣ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΛΗΘΑΡΓΟ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟΥΣ ΚΡΥΟΥΣ ΜΗΝΕΣ.
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΛΗΘΕΙ Ο ΝΟΜΟΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΑΙΤΙΑ ΠΟΥ ΤΟΝ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ.
Εάν δεν υπάρχει, ειδοποιείται άλλος κτηνίατρος ή το λιμεναρχείο.
Εάν βρεθεί σήμα πρέπει να αφαιρεθεί και να σταλεί στο Σύλλογο ΑΡΧΕΛΩΝ.
ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΚΡΑ ΖΩΑ.
Επίσης, ο ΑΡΧΕΛΩΝ θα βοηθηθεί ιδιαίτερα εάν λάβει μια φωτογραφία του ζώου και ιδιαίτερα των τραυμάτων του.
Συμπληρώστε το ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΘΑΛΑΣΣΩΣΗΣ που θα σας στείλει ο ΑΡΧΕΛΩΝ και τέλος ειδοποιήστε την ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ για την υγειονομική ταφή.
 

Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2014

Διαχείριση της παράκτιας ζώνης

«Αδυνατεί το Δημόσιο να προστατεύσει τις ακτές», σύμφωνα με έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη

Μάλιστα επισημαίνει την απροθυμία των Κτηματικών Υπηρεσιών, των δήμων και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων να αποβάλουν τους καταπατητές και να κατεδαφίσουν τις αυθαιρεσίες που βρίσκονται «επάνω στο κύμα».
Η έκθεση με θέμα «Διαχείριση της παράκτιας ζώνης» (ειδικοί επιστήμονες: Ζωή Καραμήτρου, Μεταξία Μαρτσούκου, Κωνσταντίνος Πεχλιβάνογλου) επισημαίνει σειρά προβλημάτων στη διαχείριση των αιγιαλών, από τη διαδικασία χάραξης μέχρι την εκμετάλλευσή τους. Πιο συγκεκριμένα:
• Παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις στη διαδικασία καθορισμού της γραμμής αιγιαλού. Οι αιτίες είναι πολλές: η υποστελέχωση των κτηματικών υπηρεσιών, η έλλειψη επαρκών επιστημονικών στοιχείων και υποστηρικτικού υλικού. Υπενθυμίζεται ότι η Κτηματολόγιο Α.Ε. είχε κάνει μελέτη χάραξης αιγιαλού για όλη τη χώρα, η οποία δεν θεσμοθετήθηκε ποτέ.
• Εχει διαπιστωθεί ότι παρά τον καθορισμό της ζώνης παραλίας και την απαγόρευση χρήσης της από τους όμορους ιδιοκτήτες ακινήτων μέχρι την απαλλοτρίωσή της, αυτή σχεδόν πάντα καταπατείται και ανοικοδομείται ή αξιοποιείται με διάφορους τρόπους.
• Η παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας στους δήμους, που με τη σειρά τους την εκχωρούν σε ιδιώτες, «αποφέρει στους ΟΤΑ σημαντικά έσοδα, ωστόσο αποτελεί κοινή παραδοχή ότι πρόκειται για μία διοικητική πρακτική που ακολουθείται κατά τρόπο καταχρηστικό, με αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, την αισθητική και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα του χώρου. Ιδίως στις τουριστικές περιοχές, το πρόβλημα αποκτά τεράστιες διαστάσεις, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες.
• Επιπλέον, οι όροι των συμβάσεων μίσθωσης τις περισσότερες φορές δεν τηρούνται (υπερβάσεις τραπεζοκαθισμάτων, τοποθέτηση απαγορευμένων κατασκευών). Ή οι δήμοι παραχωρούν τη χρήση αιγιαλού και παραλίας σε τέτοια έκταση, που αναιρείται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας του χώρου.
• Τέλος, όπως τονίζεται στην έκθεση, οι κτηματικές υπηρεσίες, οι δήμοι και οι αποκεντρωμένες διοικήσεις είναι απρόθυμες να κατεδαφίσουν τις αυθαιρεσίες στον αιγιαλό και να διώξουν τους καταπατητές. Καθημερινή 17-12-2013

Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2014

Αυτή η θάλασσα δεν ειναι όπως οι άλλες .....


...... είναι η δικιά μας θάλασσα.
ΧΑΪΝΗΔΕΣ ΘΑΛΑΣΣΑ ΠΙΚΡΟΘΑΛΑΣΣΑ

Στίχοι: Δημήτρης Αποστολάκης
Μουσική:Μιχάλης Σταυρακάκης


Εγώ στα φύλλα της καρδιάς

κρύβω βαθιά τον πόνο
στρέφω το βλέμμα μη με δουν
και σαν παιδί βουρκώνω

Θε μου πόσο παράξενοι 
είν’ οι δικοί μας τόποι
θλιμμένα τα τραγούδια μας
και γελαστοί οι ανθρώποι

Κλείσε τα μάτια κι άσε με
θάλασσα να σε λέω
τούτο το βράδυ που μπορεί
ναι `ναι το τελευταίο

Θάλασσα πικροθάλασσα
μια νύχτα θα γυρίσω
κι ένα κορμί και μια καρδιά
στο κύμα σου θ’ αφήσω


Θάλασσα πλατιά - Μάνος Χατζιδάκις

Στίχοι Γιώργος ΡούσσοςΘάλασσα πλατειά
σ' αγαπώ γιατί μου μοιάζεις
θάλασσα βαθιά
μια στιγμή δεν ησυχάζεις
λες κι έχεις καρδιά

την καρδιά μου τη μικρούλα τη φτωχειά
Όνειρα τρελά
που πετούν στο κύμα πάνω
φτάνουν στην καρδιά
και τα νιάτα μας ξυπνάνε
όνειρα τρελά
και οι πόθοι φτερουγίζουν σαν πουλιά
Έχω έναν καημό
που με τρώει γλυκά και με λιώνει
έχω ένα καημό
θα 'ρθω να στον πω
αδερφή μου εσύ θάλασσα που σ' αγαπώ
Κύματα πουλιά
στα ταξίδια σας που πάτε
τα αλαργινά
την κρυφή μου λύπη πάρτε
κι απο 'κει μακριά
να μου φέρετε κι εμένα τη χαράΘΑΛΑΣΣΑ ΜΑΝΑ -MILVA

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου
Μουσική: Θάνος Μικρούτσικος
Πρώτη εκτέλεση: Μίλβα


                   Παράμ παράμ παράμ γυρνάω χορεύω
στην άμμο του χειμώνα με τα φύκια
τη θάλασσα που αρρώστησε γιατρεύω
και κάνω με τα αστέρια σκουλαρίκια

Παράμ παράμ παράμ παραμονεύει
στο πέλαγο του χρόνου το καράβι
μια άγκυρα η ζωή μου ζητανεύει
το βάθος του έρωτα της να συλλάβει

Θάλασσα μάνα αρμύρα μου εσύ
γαλάζια μοίρα
για παραμάνα στον ώμο χρυσή τον ήλιο πήρα
θάλασσα μνήμη μαύρο μου ασήμι
πάρ' την καρδιά μου και κάν' την μισή
του ανέμου αγρίμι

Θάλασσα μάνα αρμύρα μου εσύ
γαλάζια μοίρα
για παραμάνα στον ώμο χρυσή τον ήλιο πήρα
θάλασσα μνήμη μαύρο μου ασήμι
πάρ' την καρδιά μου και κάν' την μισή
του ανέμου αγρίμι

Παράμ παράμ παράμ παραμυθένιο
ναυάγιο μες στα σύννεφα η σελήνη
κορμί του Ποσειδώνα σιδερένιο
ποιο πέτρινο μουσείο να σε κλείνει

Θάλασσα μάνα αρμύρα μου εσύ
γαλάζια μοίρα
για παραμάνα στον ώμο χρυσή τον ήλιο πήρα
θάλασσα μνήμη μαύρο μου ασήμι
πάρ' την καρδιά μου και κάν' την μισή
του ανέμου αγρίμι


Όλος ο κόσμος θάλασσα - Φασουλας Καλλέργης

 Στίχοι: Φασούλας Γιώργος. Καλλέργης Κώστας
Μουσική: Φασούλας Γιώργος. Καλλέργης Κώστας
Ερμηνευτές: Φασούλας Γιώργος. Καλλέργης Κώστα

ΟΛΟΣ Ο ΚΟ, ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΑΜΑΝ ΑΜΑΝ, ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΣΥ ΣΑΙ Τ’ ΑΚΡΟΓΙΑΛΛΙ
ΟΦΟΥ ΠΟΥΛΑΚΙ ΜΟΥ ΚΙ ΕΣΥ ΣΕ Τ’ ΑΚΡΟΓΙΑΛΛΙ
ΑΝΑΘΕ ΜΑ, ΑΝΑΘΕΜΑ ΣΑΣ ΚΥΜΑΤΑ
ΑΜΑΝ ΑΜΑΝ, ΑΝΑΘΕΜΑ ΣΑΣ ΚΥΜΑΤΑ
ΑΝΑΘΕΜΑ ΣΑΣ ΚΥΜΑΤΑ ΕΝΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΕ ΒΓΑΛΕΙ
ΟΦΟΥ ΠΟΥΛΑΚΙ ΜΟΥ ΕΝΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΕ ΒΓΑΛΕΙ

Ο ΕΡΩΤΑΣ, Ο ΕΡΩΤΑΣ ΤΣΙ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΑΜΑΝ ΑΜΑΝ, Ο ΕΡΩΤΑΣ ΤΣΙ ΘΑΛΑΣΣΑ
Ο ΕΡΩΤΑΣ ΤΣΙ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΤΣΙ ΣΙΜΩΣΩ
ΟΦΟΥ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΤΣΙ ΣΙΜΩΣΩ
ΠΟΥ ΕΦΟΥΝΤΩΣΕ, ΠΟΥ ΕΦΟΥΝΤΩΣΕ ΚΑΙ ΠΟΙΟ ΠΟΛΥ
ΑΜΑΝ ΑΜΑΝ, ΠΟΥ ΕΦΟΥΝΤΩΣΕ ΚΑΙ ΠΙΟ ΠΟΛΥ
ΠΟΥ ΕΦΟΥΝΤΩΣΕ ΚΑΙ ΠΙΟ ΠΟΛΥ, ΠΝΙΓΕΙ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΟΣΟ
ΟΦΟΥ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΠΝΙΓΕΙ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΟΣΟ.

ΟΟΟΟΟΝΤΕ ΠΟΝΕΙΣ, ΟΝΤΕ ΠΟΝΕΙΣ ΝΑ ΜΟΥ ΤΟ ΛΕΣ
ΑΜΑΝ ΑΜΑΝ, ΟΝΤΕ ΠΟΝΕΙΣ ΝΑ ΜΟΥ ΤΟ ΛΕΣ
ΟΝΤΕ ΠΟΝΕΙΣ ΝΑ ΜΟΥ ΤΟ ΛΕΣ ΝΑ ΚΛΑΙΩ ΓΩ ΓΙΑ ΣΕΝΑ
ΝΑ ΚΛΑΙΩ ΓΩ ΓΙΑ ΣΕ ΝΑ ΝΑ ΚΛΑΙΩ ΓΩ ΓΙΑ ΣΕΝΑ
ΟΟΟΟ ΓΙΑ ΔΕ ΜΠΟΡΩ, ΓΙΑ ΔΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΑ ΘΩΡΩ
ΑΜΑΝ ΑΜΑΝ, ΓΙΑ ΔΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΑ ΘΩΡΩ
ΓΙΑ ΔΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΑ ΘΩΡΩ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ ΚΛΑΜΜΕΝΑ
ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ ΚΛΑΜΜΕΝΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ ΚΛΑΜΜΕΝΑ
ΟΝΤΕ ΠΟΝΕΙΣ ΝΑ ΜΟΥ ΤΟ ΛΕΣ ΝΑ ΚΛΑΙΩ ΓΩ ΓΙΑ ΣΕΝΑ
ΝΑ ΚΛΑΙΩ ΓΩ ΓΙΑ ΣΕΝΑ

Ax Θάλασσά μου σκοτεινή - Νίκος Πορτοκάλογλου
Στίχοι: Νίκος Πορτοκάλογλου
Μουσική: Νίκος Πορτοκάλογλου


Αχ θάλασσά μου σκοτεινή, θάλασσα αγριεμένη
πού θα με βγάλεις το πρωί
σε ποια στεριά μου ξένη
πού θα με βγάλεις το πρωί
σε πιά στεριά μου ξένη
αχ θάλασσά μου σκοτεινή,θάλασσα αγριεμένη

Τα είχα όλα μια φορά μα ήθελα παραπάνω
τι να τα κάνω τώρα πια
απόψε που σε χάνω

Μέσα στα μαύρα σου νερά
κομμάτια η ζωή μου
αχ θαλασσά μου εσύ βαθιά
που κρύβεις το νησί μου
αχ θαλασσά μου εσύ βαθιά
που κρύβεις το νησί μου
μέσα στα μαύρα σου νερά
κομμάτια η ζωή μου

Τα είχα όλα μια φορά μα ήθελα παραπάνω
τι να τα κάνω τώρα πια
απόψε που σε χάνω


Πες μου θάλασσα-Άλκηστις Πρωτοψάλτη

Στίχοι: Ελένη Ζιώγα
 Μουσική: Αντώνης Μιτζέλος
Πρώτη εκτέλεση: Άλκηστίς Πρωτοψάλτη

Πες μου θάλασσα
τόσα μυστικά σου
τον απ 'κόσμο κρύβεις
και μες τη σιωπή στα βαθιά
χρόνια τα κλείνεις

Ποια ναυάγια
λάθη αλλοτινά σου
λάφυρα της μνήμης
με μαργαριτάρια ακριβά
χρόνια τα ντύνεις

Θάλασσά μου σαν και σένα κάποτε
φουρτούνες σήκωνα και γω
Αγριεμένα αγάπες Στα νερά μου τ '
αδικούσα δίχως να σκεφτώ
κι έστειλα πολλές φορές καράβια
στης καρδιάς μου το βυθό
ίδια εγώ με σένα.

Θάλασσα μου σαν και σένα τώρα
με ναυάγια ζω και γω παλιά,
για όσες χάθηκαν ζωές στην μπόρα
το μετάνιωσα μα είναι αργά
χω κάνει πια τα και «λάθη δώρα
δυο κοράλλια αληθινά
στην καρδιά κλεισμένα
ίδια εγώ με σένα.

Πες μου θάλασσα,
πόσα μυστικά σου,
λάφυρα της μνήμης
με μαργαριτάρια ακριβά
χρόνια τα ντύνεις.

Ci vorrebbe il mare - Marco Masini & Montserrat Caballé

Marco Masini - Ci vorrebbe il mare
Dall'album "Marco Masini" - Anno: 1990

Ci vorrebbe il mare che accarezza i piedi
mentre si cammina verso un punto che non vedi,
Ci vorrebbe il mare su questo cemento
ci vorrebbe il sole col suo oro e col suo argento
e per questo amore figlio di un'estate
ci vorrebbe il sale per guarire le ferite
dei sorrisi bianchi fra le labbra rosa
a contare stelle mentre il cielo si riposa.
Ci vorrebbe il mare per andarci a fondo
ora che mi lasci come un pacco per il mondo,
ci vorrebbe il mare con le sue tempeste
che battesse ancora forte sulle tue finestre,
ci vorrebbe il mare sulla nostra vita
che lasciasse fuori come un fiore le tue dita
cosicché il tuo amore potrei cogliere e salvare
ma per farlo ancora giuro ci vorrebbe il mare...
Ci vorrebbe un mare dove naufragare
come quelle strane storie
di delfini che vanno a riva
per morir vicini e non si sa perché
come vorrei fare ancora amore mio con te.
Ci vorrebbe il mare per andarci a fondo
ora che mi lasci come un pacco per il mondo,
ci vorrebbe il mare con le sue tempeste
che battesse ancora e forte sulle tue finestre.
Ci vorrebbe il mare dove non c'é amore,
il mare in questo mondo da rifare...
Ci vorrebbe il mare...

Claude Debussy: La Mer; Philharmonia Orchestra, Herbert von Karajan

Ο Συνθέτης Κλωντ Ντεμπυσσύ γεννήθηκε στο Σαιν Ζερμαίν της Γαλλίας, στις 22 Αυγούστου του 1862. Ο μικρός Κλωντ κοιμόταν τόσο πολύ, γιατί του άρεσε να βλέπει όνειρα. Είχε μια πολύ εύκολη πρόσβαση στον κόσμο των ονείρων και όταν αργότερα εκδήλωσε το συνθετικό του ταλέντο, τα όνειρα υπήρξαν η κύρια πηγή έμπνευσής του.Από παιδί ακόμη άρχισε να συνθέτει, ενώ οι συνθέσεις του, αν και δεν ήταν σύγχρονες (όπως εμφανίστηκαν μερικά χρόνια αργότερα, σπάζοντας τη μελωδία και το ρυθμό), ακούγονταν παράξενες. Ο Ντεμπυσσύ χρησιμοποιούσε κάποια ακόρντα, τα οποία χαρακτηρίζονταν «παράφωνα» από τους Δυτικούς συνθέτες. Μερικές χαρακτηριστικές παρεμβάσεις του Ντεμπυσσύ στους παραδοσιακούς τύπους συγχορδιών ήταν οι αλλοιώσεις και οι προσθήκες που «θολώνουν» το άκουσμα. Καινοτομία ήταν επίσης η χρήση συγχορδιών που προέκυπταν από κλίμακες όπως οι πεντατονικές και οι κλίμακες με ολόκληρους τόνους που αναφέρθηκαν παραπάνω ή οι συνηχήσεις τέταρτης, οι συγχορδίες δηλαδή που δεν χτίζονται με τον παραδοσιακό τρόπο υπέρθεσης διαστημάτων τρίτης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το άκουσμα να μην είναι αυτό μιας μείζονας, ελάσσονας, ελαττωμένης ή αυξημένης συγχορδίας, αλλά μία ουδέτερη τονικά συνήχηση, που απαρτίζεται από ένα σύμπλεγμα φθόγγων («κλάστερ»). Χαρακτηριστικό γνώρισμα του Ντεμπυσσύ είναι ότι δεν χρησιμοποιεί τις μείζονες και ελάσσονες κλίμακες του τονικού συστήματος, αλλά προτιμά:
  • Τροπικές κλίμακες, που συνδέονται με τις επιρροές του από τη μουσική της Αναγέννησης (εκκλησιαστικοί τρόποι) ή αποτελούν δική του επινόηση
  • Χρωματικές κλίμακες (κλίμακες που αποτελούνται μόνο από ημιτόνια)
  • Ανημιτονικά πεντάφθογγα («πεντατονικές»), που συνδέονται συχνά με την επίδραση της παραδοσιακής μουσικής της Άπω Ανατολής στο έργο του
  • Την κλίμακα με ολόκληρους τόνους, η οποία είναι και το «σημείο κατατεθέν» του, μιας και είναι ο πρώτος που την χρησιμοποίησε συστηματικά.
Το αποτέλεσμα της χρήσης των παραπάνω κλιμάκων είναι ότι, είτε περιορίζεται αισθητά το άκουσμα των ημιτονίων του συγκερασμένου δυτικού μουσικού συστήματος, αποδυναμώνοντας τις σχέσεις προσαγωγέα-τονικής, είτε ακούγονται μόνο ημιτόνια (στην περίπτωση της χρωματικής κλίμακας). Και στις δύο περιπτώσεις το αποτέλεσμα είναι μια τονική ασάφεια ή και μια πλήρης εξουδετέρωση της τονικότητας.
Ήταν ίσως ο πρώτος από τους συνθέτες που αναζήτησε τόσο έντονα πηγές έμπνευσης έξω από την ίδια τη μουσική. Επηρεάστηκε από τους ποιητές του συμβολισμού, όπως το Μαλλαρμέ και το Ριμπώ. Επίσης, ήταν πολύ έντονη η συμπάθειά του προς όλους σχεδόν τους ιμπρεσιονιστές ζωγράφους. Από όλα τα παραπάνω, και αφού ακούσει κάποιος τη μουσική του Ντεμπυσσύ, μπορεί να κατανοήσει τι τον κάνει τόσο διαφορετικό από τους άλλους συνθέτες. Θέλησε να δημιουργήσει μια νέα φιλοσοφία στη μουσική, δημιουργώντας «εντυπώσεις», διαθέσεις, παρά να υιοθετήσει κλασικές φόρμες και μεθόδους.
Η πρώτη συμφωνική προσπάθεια του Ντεμπυσσύ ήρθε το 1905 με το έργο «Η Θάλασσα». Είναι ένα έργο γεμάτο χρώματα, που αναπαριστά τις διαφορετικές διαθέσεις της θάλασσας.
Οι μουσικές καινοτομίες που εισήγαγε ο Ντεμπυσσύ δεν είναι μόνο οι νέοι τρόποι και ρυθμοί και μια νέα ενορχηστρωτική αντίληψη. Το βασικότερο είναι πως ο ίδιος πίστεψε και κατάφερε να συνθέσει, εμπνεόμενος από εικόνες και διαθέσεις. Είναι ένας τρόπος σκέψης και αντίληψης αρκετά διαισθητικός.
Ο ίδιος, με όσα κατάφερε, μας έδειξε ένα τεράστιο ανεξερεύνητο πεδίο γνώσης και ομορφιάς, που βρίσκεται γύρω μας, ένα πεδίο που περιμένει να το ανακαλύψουμε. Δημιούργησε με τη μουσική του μια πύλη στον κόσμο του ονείρου και της φαντασίας, ανοιχτή σε όλους όσους θέλουν να ταξιδέψουν στον κόσμο αυτό Από την wikipedia

 Ο Γέρος και η Θάλασσα (The Old Man and the Sea) του Έρνεστ Χέμινγουεϊ.
 Ο Έρνεστ Χέμινγουεϊ σημειωτέον βραβεύτηκε το 1953 με το Βραβείο Πούλιτζερ και το 1954 με το Βραβείο Νόμπελ. Το μυθιστόρημα μιλάει για ένα γέρο ψαρά που μόνος και αβοήθητος παλεύει απελπισμένα στον ωκεανό, στα ανοιχτά της Κούβας, με έναν τεράστιο ξιφία.