Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2014

Δομή Εργασίας - Θεματικές Ενότητες


Η Δομή της εργασίας με τις θεματικές ενότητες και τη σειρά που θα τις αναπτύξουμε θα μπορούσε να είναι η ακόλουθη:
  1. Πρόλογος – Εισαγωγή. Γιατί έχουμε επιλέξει το συγκεκριμένο περιβαλλοντικό πρόγραμμα. Ποιους στόχους έχουμε θέσει και πώς θα τους πετύχουμε.
  2. Σημασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος για τον άνθρωπο και ειδική αναφορά για τα Ελληνικά δεδομένα.
  3. Ιστορική αναδρομή και μυθολογικές, λογοτεχνικές αναφορές για την θάλασσα και τα θαλάσσια είδη.
  4. Παράγοντες που επηρεάζουν τα θαλάσσια οικοσυστήματα (φυσικά φαινόμενα, οικονομικές και τουριστικές δραστηριότητες κ.λ.π.)
  5. Απειλούμενα θαλάσσια είδη της Μεσογείου.
  6. Μελέτη περίπτωσης, θαλάσσια χελώνα καρέτα - καρέτα και η φώκια monachous monachous. Ειδική αναφορά για την ζωή στην ακτή και την θάλασσα που ζούν και παράγοντες που επηρεάζουν τον πληθυσμό τους.
  7. Γνωριμία με οργανισμούς και συλλόγους προστασίας απειλούμενων θαλάσσιων ειδών. (Αρχέλων, mom, wwf κ.λ.π.)
  8. Θαλάσσιο Πάρκο. Πώς μπορούμε να συμβάλλουμε εμείς στην προστασία των απειλούμενων θαλάσσιων ειδών. Ολοκληρωμένη Αειφορική Διαχείριση του Θαλάσσιου Χώρου και ιδιαίτερα του Παράκτιου Περιβάλλοντος.
  9. Συμπεράσματα , ευρήματα τέχνημα.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια :